qíng
құдіретті, күшті, мықты, қарулы, әлуетті, арынды, тебінді, қаһарлы, кәрлі, азулы, айбатты

勍敌 — азулы дұшпан, қаһарлы жау

勍勍 — батыр, қаһарман, ер жүрек, ер


汉哈简明辞典 (Қытайша-қазақша қысқаша сөзді). 2014.

Look at other dictionaries:

 • — qíng ㄑ〡ㄥˊ 〔《廣韻》渠京切, 平庚, 群。 〕 1.強;有力。 《左傳‧僖公二十二年》: “且今之勍者, 皆吾敵也。” 唐 司空圖 《與王駕評詩書》: “ 元 白 力勍而氣孱, 都市豪估耳。” 清 賴瀛 《北門行》: “蠢爾夷酋勿逞勍, 同袍義憤如夙盟。” 2.通“ ”。 爭競。 唐 皮日休 《霍山賦》: “岳之大, 與地角壯, 與天勍勢。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — qíng 〈形〉 (形声。 从力, 京声。 本义: 强有力) 同本义 [strong]。 如: 勍寇(强敌); 勍盗(强寇); 勍敌(强敌; 有力的对手) …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: qing2 解释: 强劲、 强大。 说文解字: “勍, 彊也。 ”左传·僖公二十二年: “勍敌之人, 隘而不列, 天赞我也。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:qing2 強勁、 強大。 說文解字: “勍, 彊也。” 左傳·僖公二十二年: “勍敵之人, 隘而不列, 天贊我也。” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — 【경】 세다 강하다 力부 8획 (총10획) [a] strong; powerful; mighty [b] violent ケイ·つよい …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — qíng (1) ㄑㄧㄥˊ (2) 强: ~敌。 强大。 (3) 郑码: SJKY, U: 52CD, GBK: 84CD (4) 笔画数: 10, 部首: 力, 笔顺编号: 4125123453 …   International standard chinese characters dictionary

 • — 경 셀 10 strokes 돼지해머리+입구+작을소+힘력 …   Korean dictionary

 • 勍敵 — (勍敵, 勍敌) 1.強敵。 《左傳‧僖公二十二年》: “勍敵之人, 隘而不列, 天贊我也。” 三國 魏 曹丕 《與鍾繇書》: “真君侯之勍敵, 左右之深憂也。” 唐 白居易 《漢高皇帝親斬白蛇賦》: “制勍敵, 必示以乃文乃武。” 清 紀昀 《閱微草堂筆記‧槐西雜志三》: “寂然無聲, 莫測動靜, 此必勍敵, 攻之, 十恒七八敗。” 2.有力的對手, 多謂才藝相當的人。 唐 司空圖 《戊午三月晦》詩之一: “ 牛 誇棋品無勍敵, 謝 占詩家作上流。” 宋 司馬光 《續詩話》: “… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 勍敌 — (勍敵, 勍敌) 1.強敵。 《左傳‧僖公二十二年》: “勍敵之人, 隘而不列, 天贊我也。” 三國 魏 曹丕 《與鍾繇書》: “真君侯之勍敵, 左右之深憂也。” 唐 白居易 《漢高皇帝親斬白蛇賦》: “制勍敵, 必示以乃文乃武。” 清 紀昀 《閱微草堂筆記‧槐西雜志三》: “寂然無聲, 莫測動靜, 此必勍敵, 攻之, 十恒七八敗。” 2.有力的對手, 多謂才藝相當的人。 唐 司空圖 《戊午三月晦》詩之一: “ 牛 誇棋品無勍敵, 謝 占詩家作上流。” 宋 司馬光 《續詩話》: “… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 勍盜 — (勍盜, 勍盗) 猶強寇。 多指強大的敵人。 南朝 陳 徐陵《為貞陽侯與陳司空書》: “後主天經地緯, 義冠人靈, 驅馭熊羆, 遂翦勍盜。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 勍盗 — (勍盜, 勍盗) 猶強寇。 多指強大的敵人。 南朝 陳 徐陵《為貞陽侯與陳司空書》: “後主天經地緯, 義冠人靈, 驅馭熊羆, 遂翦勍盜。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.